Maj 10 2016

Trening Wyczynowych Technik Jazdy

 —————————————————————————————

Treningi Wyczynowych Technik Jazdy zwiększają   szanse na uniknięcie zagrożenia w sytuacji ekstremalnej na drodze.

 

    Startującym w zawodach  (rajdy, kjs,drift)  otwierają nowe możliwości na uzyskiwanie lepszych wyników.

 

————————————————————————————–
REGULAMIN
————————————————————————————-
Właścicielem Trening Wyczynowych Technik Jazdy jest Polska Federacja Motoryzacji.
————————————————————————————-
MIEJSCE I TERMIN Treningu Wyczynowych Technik Jazdy:
Sochaczew
 Termin 26.11.2016r – sobota
————————————————————————————-
HARMONOGRAM Treningu Wyczynowych Technik Jazdy:
 9.00 – 9.45            Wjazd uczestników. Administracja – rejestracja uczestników
10.00                         Odprawa
10.15                         Zapoznanie z trasą
10.30                        Omówienie zagadnień  Treningu Wyczynowych Technik Jazdy
10:45                        Trening praktyczny.
14.00                        Zawody –    Przejazdy z pomiarem czasu.
15.00                        Podsumowanie i rozdanie nagród
 15.30                       Koniec
————————————————————————————-
INFORMACJE ZASADNICZE o Treningu Wyczynowych Technik Jazdy:
————————————————————————————-

Trening Wyczynowych Technik Jazdy zwiększy  szanse na uniknięcie zagrożenia w sytuacji ekstremalnej na drodze,  A  STARTUJĄCYM W ZAWODACH (rajdy, kjs,drift)  OTWORZY NOWE MOŻLIWOŚCI NA UZYSKIWANIE LEPSZYCH WYNIKÓW.

Trening na profesjonalnie ustawionej trasie. Przejazdy z Trenerami Wyczynowych Technik Jazdy.

Trenujemy  cały  czas, bez przestojów –  odpowiednia konfiguracja trasy.
Po treningu przejazdy z pomiarem czasu – nagrody.
————————————————————————————
DLA KOGO
Trening Wyczynowych Technik Jazdy jest imprezą dla
kierowców samochodów osobowych,
którzy w regulaminowym terminie dopełnili procedurę zgłoszenia .
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – MAX 35 OSÓB
————————————————————————————–
WPISOWE i TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Jednym samochodem jeździ jeden kierowca, chyba że zostanie uiszczone zgłoszenie za innych kierowców do tego auta.
Zgłoszenia należy składać do dnia 24.11.2016r.
Wpisowe  250zł płatne do 22.11.20016r
Zgłoszenia w dniu 23-24.11.2016r płatne w dniu imprezy – 280zł
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zgłoszeni do dnia 24.11.2016r

Uwaga:

Osoby i pojazdy nie zgłoszone w terminie do 24.11.2016r nie zostaną wpuszczone na teren.
————————————————————————————–
Podział na klasy:
1. do 1400
2. 1401 – 1600
3. 1601 – 2000
4. 2001 – 2800
5. powyżej 2801
Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
z zapłonem benzynowym x współczynnik 1,7
z zapłonem samoczynnym współczynnik 1,5 (diesel)
Na wniosek uczestników, możliwość powołania dodatkowych klas, min. 5 samochodów.

————————————————————————————

KLASYFIKACJA I NAGRODY
 Nagrody za 1,2,3 miejsce w klasach
————————————————————————————
BEZPIECZEŃSTWO
Podczas przejazdów treningowych i sprawnościowych zalecana jest jazda w kasku.
Kierowcy samochodów z klatką bezpieczeństwa – kask obowiązkowo.
Wszelkie działania na terenie imprezy nieopisane w regulaminie, możliwe tylko za wyraźną zgodą organizatora.
Zabronione są jakiekolwiek jazdy samochodem poza terenem przygotowanym i zabezpieczonym przez organizatora.
Poza wyznaczoną trasą sportową zabrania się palenia gumy, kręcenia bączków, grzania opon a dopuszczalna prędkość bezpieczna to 40 km/h.
Wszelka niesubordynacja skutkować będzie usunięciem z imprezy osób powodujących zagrożenie.
Zdarzenia nie objęte niniejszym regulaminem, podlegają obowiązującym przepisom prawa cywilnego, karnego i przepisom ruchu drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane i odniesione przez uczestników Treningu Wyczynowych Technik Jazdy.
Uczestnicy Treningu Wyczynowych Technik Jazdy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, co akceptują wysyłając zgłoszenie.
———————————————————–

 

Theme: Themocracy, pl: Themy WP